Chuyên mục lưu trữ: Uncategorized

[Mobile] – Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập hệ thống


Truy cập vào trang chủ (biểu tượng ngôi nhà) của web hoặc desktop app, hover vào biểu tượng của iOS hoặc Android ở cuối trang: + Đối với iOS: quét mã QR code ở Home bằng camera điện thoại. Sau đó sẽ cần trust app để sử dụng được, anh chị vui lòng vào Settings […]