Chuyên mục lưu trữ: Tích hợp Google Calendar

Tích hợp Google Calendar


Các bước tích hợp Google Calendar vào Enkomm: Từ My Account -> App Directory -> Google Calendar -> Add new Account -> Đăng nhập account Google  (Note: Hiện tại chỉ tích hợp được trên web, sau khi tích hợp xong thì có thể sử dụng nhận notify từ Google Calendar cả trên Web và Desktop […]