Chuyên mục lưu trữ: Event

Event


Có 3 cách để tạo một event và hiển thị trên Calendar Cách (1): Click vào “Create new event’’ trên module Calendar tại màn hình Home để hiển thị màn hình như bên dưới Cách (2): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào “Create new event’’ Cách (3): Trên màn hình “View Calendar’’ click vào […]