Lưu trữ của tác giả: editor enkomm

[Mobile] – Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập hệ thống

Truy cập vào trang chủ (biểu tượng ngôi nhà) của web hoặc desktop app, hover vào biểu tượng của iOS hoặc Android ở cuối trang:

+ Đối với iOS: quét mã QR code ở Home bằng camera điện thoại. Sau đó sẽ cần trust app để sử dụng được, anh chị vui lòng vào Settings > General > Device Management và chọn Trust NTQ Solution Joint Stock Company. (Cài đặt > Cài đặt chung> Quản lý thiết bị).
+ Đối với Android: Anh/chị vui lòng sử dụng app scan QR code để scan mã QR từ màn hình Home.

Sau khi tải bản cài, anh chị vui lòng nhập Workspace của mình là: enkomm.ntq.solutions để kết nối, sau đó dùng account và password đã được cấp để login hệ thống và trải nghiệm.