My file

  • Các action đối với Folder: View Detail, Share, Rename, Move, Remove
  • Các action đối với File (Video, ảnh, pdf) : Preview, Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove
  • Các action đối với File: Download, View Detail, Share, Rename, Move, Remove