Tham gia kênh

Cách 1: Chỉ dùng cho Public channel

(1) Tìm Public channel, click chọn vào channel muốn join
(2) Click vào Join để tham gia

Cách 2: Được một member trong channel add từ danh sách Member (Áp dụng được cho cả Public channel và Private channel)

Hướng dẫn :
(1) Bấm chọn để hiển thị danh sách members đang có trong channel
(2): Bấm chọn (2) để hiển thị màn hình tìm kiếm và thêm mới thành viên
(3): Nhập Name hoặc username cần tìm kiếm để add vào channel
(4): Bấm để hủy quá trình thêm mới
(5): Bấm để xác nhận thêm mới các thành viên ở danh sách đã chọn