Tạo kênh

1. Create public channel

Click vào Icon New và chọn Public Channel. Hệ thống hiển thị màn hình như bên trái:
(1): Channel Name
(2): Mời user khác vào channel
(3): Click để tạo channel

2. Create private channel

Click vào Icon New và chọn Public Channel. Hệ thống hiển thị màn hình như bên trái:
(1): Channel Name
(2): Mời user khác vào channel
(3): Click để tạo channel